America - USA - Mỹ: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...
Southeast Asian Relief Association (SARA)

7223 NE Sandy Blvd, , , , 97213

sara-hope.org

Công việc của chúng tôi là cung cấp những nhu cầu cần thiết cho những người bần cùng bất hạnh trong xã hội ít được ai chú ý tới như: các trẻ em mồ côi, người khuyết tật, những người già nua không nơi nương tựa, và những người mắc bệnh phong cùi. Southe ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(503) 281-5547
Sunflower Mission

P. O. Box 1385, , , , 77497

www.sunflowermission.org

Sunflower Mission là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, phi chính phủ, có trụ sở tại Mỹ, được thành lập từ năm 2002 bởi bà Lê Duy Loan và một số thân hữu với mục đích cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam thông qua các chương trình hỗ trợ giáo ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Teresa Charities - Quỹ Từ Thiện Teresa

3601 SE 74th Ave, , , , 97206

Quỹ Từ Thiện giúp cung cấp gạo hàng tháng để duy trì sự sống cho các cụ già nghèo neo đơn khốn khổ tại Việt Nam, Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ. Sự hoạt động thông qua các tình nguyện viên của hội Gia Đình Teresa và các nhà thờ, giáo xứ, hội đoàn , các tôn g ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone1 (877) 252-5136
Thrive Networks

180 Steuart Street #191226, , , , 94105

thrivenetworks.org

We have over three decades of experience in designing and implementing cutting-edge, evidence-based programs in water supply, sanitation, and hygiene (WASH); building healthy cities; and smaller-scale community development. Through our WASH progr ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone510-763-7045
Fax510-763-6545
Vets With A Mission

PO Box 202, , , , 29108-0202

www.vetswithamission.org

Vietnam vets served our country on land, sea and in the air to help the Vietnamese people. It was said, “We were the best and the brightest.” Well, we believe that is still true today. Vets return for a number of reasons including personal, religious/spir ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Mobile / ĐT Di Động803-351-0466
Phone803-405-9926
Viet Dreams

P.O. Box 360624, , , , 95036-0624

vietdreams.org

Viet Dreams is a 501(c)(3) charity non-profit organization founded by musicians, artists, and music enthusiasts who all share a common goal – to provide disadvantaged children in Vietnam and United States with better educational opportunities and a more h ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone408-410-4920
Viet-Nam Assistance for the Handicapped (VNAH)

1421 Dolly Madison Blvd., Suite E, , , , 22101

www.vnah-hev.org

VNAH works to promote policies and programs to assist and empower people with disabilities and disadvantaged children. Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH) is a U.S.-based non-profit, non-political, tax-exempt charitable organization founded i ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone703-847-9582
Fax703-448-8207
Viet Hope

340 S Lemon Ave #9666, , , , 91789

www.viethope.org

VietHope nhận sứ mạng đem cơ hội tiếp cận giáo dục tới các học sinh và sinh viên thiệt thòi ở Việt Nam. Cùng như rất nhiều người, VietHope hy vọng rằng Việt Nam sẽ trở thành một đất nước thịnh vượng, nơi mà mỗi trẻ em đều được lớn lên với đầy đủ cơ hội ph ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Vietnam Children's Fund (VCF)

4335 Van Nuys Blvd, #409, , , , 91403

www.vietnamchildren.org

"Our goal is to build as many seats in new modern schools as there are names on the Vietnam Veterans Memorial." In cooperation with Vietnamese officials and with the support of corporations and individuals around the world, the Vietnam Children’s Fund ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone540-205-1052
Vietnam Dream for Success (VDS)

PO Box 29555, , , , 20017

www.vietnamdreamforsuccess.org

We work in cooperation with the religious communities in Vietnam, including the Catholic community and other religious affiliations. We operate exclusively for humanitarian, charitable purposes to improve the quality of life for the poor in Vietnam throug ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(228) 243-0947

P.O. Box 599, , , , 95518-0599

www.vietnamfriendship.org/wordpress/

The mission of Vietnam Friendship Village Project USA is to cultivate reconciliation and heal the wounds of the Vietnam War by uniting veterans and caring citizens through international cooperation in the building and support of the Village of Friendship, ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone802.870.VFVP (8387)
Vietnamese Orphan Support Association (VOSA) - Hội Tương Trợ Trẻ Em Mồ Côi Việt Nam

1403 SE 51st Ave, , , , 97215-2618

vosaoregon.org

Relief of the poor, the distressed, or the underprivileged children in Vietnam. Provide support to orphans in Vietnam through donation of money, clothing, food, school supplies, medicine, and other support. Provide educational scholarships to the lo ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
VN HELP - Quỹ Y tế Giáo dục và Văn hóa Việt Nam

500 East Calaveras Boulevard, Suite 235, , , , 95035

www.vnhelp.org

VNHELP is a nonprofit organization dedicated to transforming the lives of Vietnam’s poor. Our projects have benefited thousands, reaching people across 32 provinces and municipalities. VNHELP stands for “Vietnam Health, Education and Literature Project ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(408) 586 8100
Mắt Thương Nhìn Đời - Compassionate Eyes Inc.

P.O. Box 1128, , ,

www.matthuongnhindoi.org

Mắt Thương Nhìn Đời được hình thành với sự mong muốn đóng góp thiện tâm, năng lực, tài lực của mình vào công trình yểm trợ con đường hoằng Pháp của Quý Chư Tôn Đức. Mắt Thương Nhìn đời là một tổ chức hoạt động không vì lợi, không vì danh, cũng không dính ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone714-600-8854
Tổ chức trẻ em Rồng Xanh - Blue Dragon Children’s Foundation USA

9133 W. Coco Dr., , , , 80128

www.bluedragon.org

là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam. Sứ mệnh của tổ chức này bao gồm giải cứu trẻ em đường phố, trẻ em, phụ nữ thoát khỏi nạn buôn bán người, lao động cưỡng bức và nô lệ, đồng thời cung cấp nơi ở, giáo dục và việc làm cho các nạn n ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ