Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Tustin

Hội Bạn Người Cùi - Tustins Friendship Association for Leprosy

P.O. Box 1408, , , , 92781

www.nguoicui.org

Đôi Nét Về Hội bạn Người Cùi việt Nam Hội Bạn Người Cùi được thành lập năm 1995 do một nhóm anh chị em thiện chí trong cộng đoàn Tustin, tiểu bang California, nước Mỹ. Hội Bạn Người Cùi là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi, phi chính trị, không đảng phá ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Mobile / ĐT Di Động(949) 228-4310
Phone(714) 785-7950