State / Tỉnh / Tiểu bang: CA

Aid to Children Without Parents (ACWP)

3233 De La Cruz Blvd, Unit D, , , , 95054

www.acwp.org

As a humanitarian organization, ACWP’s mission is to help disadvantaged children to become self-sufficient through educational and vocational training, provide preventive healthcare services, short- term financial support, and emergency relief program. Th ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone+1.408.210.5946
CHEER for Viet Nam

P.O. Box 341, , , , 90232

www.cheerforvietnam.org

Our Mission CHEER (Culture, Health, Education and Environmental Resources) for Viet Nam is dedicated to the service of disadvantaged children and family, the advancement of knowledge and understanding, the improvement of professional practice and contrib ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Disabled Veterans and Widows Relief Asociation - Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH

P.O. Box 25554, , , , 92799

www.camonanhtb.com

Hội được thành lập từ năm 1992 hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Tiểu Bang California và Liên Bang Hoa Kỳ trợ giúp cho các thương phế binh và quả phụ VNCH đang sống đói khổ ở quê nhà Việt Nam. Non-Profit Corporation No. 2601357 EIN: 37-1498467

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Mobile / ĐT Di Động(714) 553-5790
Phone(714) 837-5998
Extend Your Heart (EYH)

3677 Tully Court, , , , 95148

www.extendyourheart.org

Extend Your Heart believes that education is one of the primary ways to end the cycle of poverty. Within the context of educational experience, the children will have the freedom and be self-directed as they grow in maturity and responsibility. Overall, t ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ

P.O. Box 9322, , , , 95604-9322

www.friendsofvso.org

As an approved 501 (c)(3) non-profit organization, Friends of Vinh Son Montagnard Orphanage, Vietnam, raises resources (cash and in-kind gifts) to directly benefit the children. The orphanage is administered by The Sisters of the Miraculous Medal who, wit ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone816.225.1805
Hội Bác Ái Phanxicô - Franciscan Charity

PO Box 425120, , , , 94142

hoibacaiphanxico.org

Hội Bác Ái Phanxicô là một tổ chức phi lợi nhận được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là một Hội Từ Thiện (Non-profit Organization 501(c)(3) Permit # 52-2418738), dựa theo tinh thần của Thánh Phanxicô khó nghèo. Phục vụ anh chị em khốn cùng trong tình yêu th ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone+1 (888) 742-6942
Hội Bạn Người Cùi - Tustins Friendship Association for Leprosy

P.O. Box 1408, , , , 92781

www.nguoicui.org

Đôi Nét Về Hội bạn Người Cùi việt Nam Hội Bạn Người Cùi được thành lập năm 1995 do một nhóm anh chị em thiện chí trong cộng đoàn Tustin, tiểu bang California, nước Mỹ. Hội Bạn Người Cùi là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi, phi chính trị, không đảng phá ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Mobile / ĐT Di Động(949) 228-4310
Phone(714) 785-7950

183 Senter Road, , , , 95111

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(408) 365 1743
Hội Tình Thương Việt Nam - Vietnamese Charitable Association

PO Box 70060, , , , 92513-0060

www.tinhthuong.net

Hội từ thiện giúp người tàn tật, mồ côi và đói khổ ở Việt Nam, không phân biệt tôn giáo hoặc sắc tộc. Hội Tình Thương Việt Nam thân chào Quý Vị vào thăm Mạng Lưới Tình Thương, nơi nói lên các chương trình Tình Thương. Nhờ vào sự ủng hộ của Quý Ấn Nhân ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Hội Từ Thiện Bàn Tay Nhân Ái

10510 Chapman Ave, , , , 92840

www.bantaynhanai.org

Là hội từ thiện bất vụ lợi do Chùa Quan Âm Orange County California thực hiện, được công nhận bởi sở thuế IRS. Mọi đóng góp cho Hội Từ Thiện Bàn Tay Nhân Ái đều được trừ thuế. IRS-EIN: 26-3938976. -Bảo trợ gạo hàng tháng. -Xe lăn tình thương. -Giúp ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Mobile / ĐT Di Động714.457.0451
Phone714.636.6216
Fax714.636.6227
Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền - Universal Virtue Buddhist Charities

10222 Larson Ave, , , , 92843

www.hoituthienphohien.com

Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền do Sư Cô Thích Nữ Hoa Tâm cùng một số Phật tử tại miền nam California sáng lập vào năm 2006 với tâm nguyện được góp một phần nào xoa dịu khổ đau cho đồng bào kém may mắn tại quê nhà và hỗ trợ cộng đồng tại Hoa kỳ. Hội Phổ ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Mobile / ĐT Di Động(714) 537-2234
Phone(714) 837-0636
Fax(866) 690-6029
Hope Today

P.O. Box 8762, , , , 92728-8762

www.hopetoday.org

HopeToday is a non-profit charitable organization founded in the year 2000. Its specific purpose is to assist the poor and disadvantaged in Vietnam. HopeToday collaborates with other charitable organizations to provide essential services to the marginaliz ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(949) 215-6564
International Children Assistance Network (ICAN)

532 Valley Way, , , , 95035

www.ican2.org

ICAN is proud to present stories from South Vietnam by Vietnamese Americans in our initiative titled “South Vietnam: Memories and Perspectives” aimed at bringing the Vietnamese American community together, capturing the history and creating a legacy that ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Mobile / ĐT Di Động408-509-8788
Phone408-509-1958
Fax408-935-9657
Love Across the Ocean (LATO)

P.O. Box 454, , , , 91503

www.loveacrosstheocean.org

A Bike Changes Everything. An education is so valued here, some families have to cut back on food to pay for school, and some kids even have to walk miles to get to school. It's especially hard during the extreme heat and windy season, or during typhoon ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Mắt Thương Nhìn Đời - Compassionate Eyes Inc.

P.O. Box 1128, , ,

www.matthuongnhindoi.org

Mắt Thương Nhìn Đời được hình thành với sự mong muốn đóng góp thiện tâm, năng lực, tài lực của mình vào công trình yểm trợ con đường hoằng Pháp của Quý Chư Tôn Đức. Mắt Thương Nhìn đời là một tổ chức hoạt động không vì lợi, không vì danh, cũng không dính ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone714-600-8854

10812 Stanford Avenue, , , , 92840

Priesthood Support Foundation, Inc. is a 501(c)(3) non-profit corporation. Donations made to Priesthood Support Foundation, Inc. are tax deductible in accordance with section 170 of the Internal Revenue Code.

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(714) 636-3581
Project Vietnam

P.O. Box 9479, , , , 92728

Since 1996, Project Vietnam Foundation has provided medical assistance to Vietnam, initially as a Global program of the American Academy of Pediatrics (AAP), then as an separate non-profit organization in order to expand and serve the needy families of Vi ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Saigon Church - Thánh đường Sài gòn

5321 W. McFadden Ave, , , , 92704

www.saigonchurch.com

Các chương trình Cứu Trợ Nhân Đạo do Thánh-Đường Sàigòn thực hiện tại Việt-nam: Xe lăn thay đổi cả cuộc đời tàn phế của họ, như giúp đở họ cái cần câu để họ có thể tự đi lại buôn bán giấy số làm ăn sinh sống. Cấp phát gạo cho đồng bào phong cùi,đồng ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone714 775-8852
SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam)

12881 Knott St., Suite 116, , , , 92841

sap-vn.org

Founded in 1992 by a group of young and caring professionals, SAP-VN (Social Assistance Program for Viet Nam) is a non-profit, non-governmental and non-religious humanitarian organization based in Garden Grove, California. The organization’s EIN/Tax ID is ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone714.901.1997
Thrive Networks

180 Steuart Street #191226, , , , 94105

thrivenetworks.org

We have over three decades of experience in designing and implementing cutting-edge, evidence-based programs in water supply, sanitation, and hygiene (WASH); building healthy cities; and smaller-scale community development. Through our WASH progr ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone510-763-7045
Fax510-763-6545