Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: San Francisco

Hội Bác Ái Phanxicô - Franciscan Charity

PO Box 425120, , , , 94142

hoibacaiphanxico.org

Hội Bác Ái Phanxicô là một tổ chức phi lợi nhận được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là một Hội Từ Thiện (Non-profit Organization 501(c)(3) Permit # 52-2418738), dựa theo tinh thần của Thánh Phanxicô khó nghèo. Phục vụ anh chị em khốn cùng trong tình yêu th ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone+1 (888) 742-6942
Thrive Networks

180 Steuart Street #191226, , , , 94105

thrivenetworks.org

We have over three decades of experience in designing and implementing cutting-edge, evidence-based programs in water supply, sanitation, and hygiene (WASH); building healthy cities; and smaller-scale community development. Through our WASH progr ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone510-763-7045
Fax510-763-6545