America - USA - Mỹ: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...
Saigon Children's Charity - Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn

59 Trần Quốc Thảo, phường 7, , ,

www.saigonchildren.com

Saigon Children’s Charity CIO (saigon children) was founded in 1992 to help disadvantaged children get an education and a fairer start in life. Saigon children works exclusively across the whole of Vietnam to overcome barriers to education for children, i ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(028) 3930 3502
Fax(028) 3930 3503
Mắt Thương Nhìn Đời - Compassionate Eyes Inc.

P.O. Box 1128, , ,

www.matthuongnhindoi.org

Mắt Thương Nhìn Đời được hình thành với sự mong muốn đóng góp thiện tâm, năng lực, tài lực của mình vào công trình yểm trợ con đường hoằng Pháp của Quý Chư Tôn Đức. Mắt Thương Nhìn đời là một tổ chức hoạt động không vì lợi, không vì danh, cũng không dính ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone714-600-8854
Vietnam Children's Fund (VCF)

4335 Van Nuys Blvd, #409, , , , 91403

www.vietnamchildren.org

"Our goal is to build as many seats in new modern schools as there are names on the Vietnam Veterans Memorial." In cooperation with Vietnamese officials and with the support of corporations and individuals around the world, the Vietnam Children’s Fund ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone540-205-1052
Vietnamese Orphan Support Association (VOSA) - Hội Tương Trợ Trẻ Em Mồ Côi Việt Nam

1403 SE 51st Ave, , , , 97215-2618

vosaoregon.org

Relief of the poor, the distressed, or the underprivileged children in Vietnam. Provide support to orphans in Vietnam through donation of money, clothing, food, school supplies, medicine, and other support. Provide educational scholarships to the lo ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ

P.O. Box 599, , , , 95518-0599

www.vietnamfriendship.org/wordpress/

The mission of Vietnam Friendship Village Project USA is to cultivate reconciliation and heal the wounds of the Vietnam War by uniting veterans and caring citizens through international cooperation in the building and support of the Village of Friendship, ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone802.870.VFVP (8387)
Vietnam Dream for Success (VDS)

PO Box 29555, , , , 20017

www.vietnamdreamforsuccess.org

We work in cooperation with the religious communities in Vietnam, including the Catholic community and other religious affiliations. We operate exclusively for humanitarian, charitable purposes to improve the quality of life for the poor in Vietnam throug ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(228) 243-0947
VN HELP - Quỹ Y tế Giáo dục và Văn hóa Việt Nam

500 East Calaveras Boulevard, Suite 235, , , , 95035

www.vnhelp.org

VNHELP is a nonprofit organization dedicated to transforming the lives of Vietnam’s poor. Our projects have benefited thousands, reaching people across 32 provinces and municipalities. VNHELP stands for “Vietnam Health, Education and Literature Project ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(408) 586 8100
Southeast Asian Relief Association (SARA)

7223 NE Sandy Blvd, , , , 97213

sara-hope.org

Công việc của chúng tôi là cung cấp những nhu cầu cần thiết cho những người bần cùng bất hạnh trong xã hội ít được ai chú ý tới như: các trẻ em mồ côi, người khuyết tật, những người già nua không nơi nương tựa, và những người mắc bệnh phong cùi. Southe ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(503) 281-5547
SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam)

12881 Knott St., Suite 116, , , , 92841

sap-vn.org

Founded in 1992 by a group of young and caring professionals, SAP-VN (Social Assistance Program for Viet Nam) is a non-profit, non-governmental and non-religious humanitarian organization based in Garden Grove, California. The organization’s EIN/Tax ID is ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone714.901.1997
Saigon Church - Thánh đường Sài gòn

5321 W. McFadden Ave, , , , 92704

www.saigonchurch.com

Các chương trình Cứu Trợ Nhân Đạo do Thánh-Đường Sàigòn thực hiện tại Việt-nam: Xe lăn thay đổi cả cuộc đời tàn phế của họ, như giúp đở họ cái cần câu để họ có thể tự đi lại buôn bán giấy số làm ăn sinh sống. Cấp phát gạo cho đồng bào phong cùi,đồng ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone714 775-8852
Sunflower Mission

P. O. Box 1385, , , , 77497

www.sunflowermission.org

Sunflower Mission là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, phi chính phủ, có trụ sở tại Mỹ, được thành lập từ năm 2002 bởi bà Lê Duy Loan và một số thân hữu với mục đích cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam thông qua các chương trình hỗ trợ giáo ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Project Vietnam

P.O. Box 9479, , , , 92728

Since 1996, Project Vietnam Foundation has provided medical assistance to Vietnam, initially as a Global program of the American Academy of Pediatrics (AAP), then as an separate non-profit organization in order to expand and serve the needy families of Vi ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ

10812 Stanford Avenue, , , , 92840

Priesthood Support Foundation, Inc. is a 501(c)(3) non-profit corporation. Donations made to Priesthood Support Foundation, Inc. are tax deductible in accordance with section 170 of the Internal Revenue Code.

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(714) 636-3581
Peace Trees Vietnam

509 Olive Way, Suite 1226, , , , 98101

www.peacetreesvietnam.org

PeaceTrees Vietnam - headquartered in Seattle, Washington, and Quảng Trị Province, Vietnam - creates a safe and successful future for children and families endangered by the legacy of the Vietnam War. In partnership with local communities in Vietnam, we r ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(206) 441-6136
Messengers of Love

P.O. Box 590936, , , , 77259-0936

www.messengersoflove.com

To provide physical, mental, emotional and educational support to the orphaned and under privileged children of Vietnam through programs and services such as: Scholarship for a Poor Child, Holiday Care Packages, English and Character class, Workforce Prep ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(832) 647-7233
Mai Tam House of Hope

811 E. Broadway, , , , 02127

www.maitamhouseofhope.com

Mission To provide necessary medicines and food within a controlled environment to a targeted group of HIV positive children and mothers in order to ensure a quality of life consistent with their healthy peers and surroundings; the first priority is to t ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Mobile / ĐT Di Động1 617 308 1937
Phone1 617 269 2415
Fax1 617 269 2415
Lửa Việt - Lua Viet Youth Association

P.O. Box 349, , , , 07746-0349

www.luaviet.org

Các sinh hoạt LV gồm có: 1. Hoạt động văn hóa. 2. Hoạt động từ thiện. Tất cả chương trình sinh hoạt từ thiện mà LV đã và đang thực hiện phần lớn nhắm vào giúp đỡ trẻ em nghèo, mồ côi, không nơi nương tựa. Một số chương trình khác được thực hiện vì nh ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Love Across the Ocean (LATO)

P.O. Box 454, , , , 91503

www.loveacrosstheocean.org

A Bike Changes Everything. An education is so valued here, some families have to cut back on food to pay for school, and some kids even have to walk miles to get to school. It's especially hard during the extreme heat and windy season, or during typhoon ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Library of Vietnam project (LOVP) - Dự án Thư Viện Việt Nam

901 W. Maple Street, , , , 53204

www.libraryofvietnam.com

Library of Vietnam Project and Library of Laos Project, not for profit organization, was founded by F.J.Chuck Theusch - a veteran of Viet Nam War. The LOVP accepts donations from the public to build libraries. These donations include shelves, furniture, a ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone414.507.6880
Fax414.389.0215