State / Tỉnh / Tiểu bang: OR

Catalyst Foundation

11918 SE Division St. #1022, , , , 97266

www.catalystfoundation.org

Chúng tôi giúp đỡ xây dựng những cộng đồng tại Việt Nam phòng chống nạn buôn người. Catalyst Foundation hiện đang hoạt động tại một vùng nông thôn thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng những cộng đồng phòng chống nạn buôn người. Câu chuyện củ ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone+1.507.213.8448
Southeast Asian Relief Association (SARA)

7223 NE Sandy Blvd, , , , 97213

sara-hope.org

Công việc của chúng tôi là cung cấp những nhu cầu cần thiết cho những người bần cùng bất hạnh trong xã hội ít được ai chú ý tới như: các trẻ em mồ côi, người khuyết tật, những người già nua không nơi nương tựa, và những người mắc bệnh phong cùi. Southe ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(503) 281-5547
Teresa Charities - Quỹ Từ Thiện Teresa

3601 SE 74th Ave, , , , 97206

Quỹ Từ Thiện giúp cung cấp gạo hàng tháng để duy trì sự sống cho các cụ già nghèo neo đơn khốn khổ tại Việt Nam, Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ. Sự hoạt động thông qua các tình nguyện viên của hội Gia Đình Teresa và các nhà thờ, giáo xứ, hội đoàn , các tôn g ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone1 (877) 252-5136
Vietnamese Orphan Support Association (VOSA) - Hội Tương Trợ Trẻ Em Mồ Côi Việt Nam

1403 SE 51st Ave, , , , 97215-2618

vosaoregon.org

Relief of the poor, the distressed, or the underprivileged children in Vietnam. Provide support to orphans in Vietnam through donation of money, clothing, food, school supplies, medicine, and other support. Provide educational scholarships to the lo ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ