Thanh Hóa

5 Chợ Nam Thành, xã Đông Vệ, , ,

Phone(0237) 3385 9543
Hội Chữ Thập Đỏ - huyện Hoằng Hóa

23 Tiểu khu Thành Khang 1,thị trấn Tào Xuyên, , ,

www.hoanghoa.org

- Hỗ trợ xe lăn và xe lắc cho ngươi tàn tật đặc biệt khó khăn. - Hỗ trợ chương trình sử lý rác thải nông thôn (làm thí điểm). - Tập huấn nâng cao năng lực của cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó với thảm họa/ thiên tai. - Nâng cấp cơ sở vật chất cho Tr ...

Phone(0237) 3930 039
Fax(0237) 3930 039

Thị trấn Rừng Thông, , ,

Phone(0237) 382 0333

Khu phố 2, thị trấn Yên Cát, , ,

Phone(0237) 387 8400

Thị trấn Nông Cống, , ,

Phone(0237) 383 9122

Tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà, , ,

Phone(0237) 384 2167

Thị trấn Thọ Xuân, , ,

Phone(0237) 383 3100

Phố Bà Triêu, thị trấn Triệu Sơn, , ,

Phone(0237) 386 7247

Khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, , ,

Phone(0237) 387 0430

Tiểu khu 1, thị trấn Quán Lào, , ,

Phone(0237) 386 9333

Khu phố 4, phường Ba Đình, , ,

Phone(0237) 376 7599

Kiosque Cà Phê Trung Nguyên, Lê Lợi, phường Lam Sơn, , ,

Phone(0237) 3371 0912
Làng Trẻ Em SOS (Thanh Hóa)

123 Lê Lai, Quảng Hưng, , ,

www.sosvietnam.org

là một tổ chức hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có được một mái ấm gia đình. Chúng tôi giúp trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ được sống trong một gia đình mới và phát triển một cách tự nhiên nhất có thể. Chúng tôi hỗ trợ các em từ nhỏ cho đ ...

Phone(0237) 391 2300
Fax(0237) 391 2300

Phố 2, thị trấn Quảng Xương, , ,

Phone(0237) 3367 0752

Xóm Mới, xã Quảng Thọ, , ,

Phone(0237) 3990 638

Trần Nhật Duật, phường Nam Ngạn, , ,

Phone(0237) 3385 0311