Thanh Hóa: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Phố Bà Triêu, thị trấn Triệu Sơn, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 386 7247

Trần Nhật Duật, phường Nam Ngạn, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 3385 0311

Xã Quảng Hợp, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 3676 137

Xóm Mới, xã Quảng Thọ, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 3990 638

Phố 2, thị trấn Quảng Xương, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 3367 0752
Làng Trẻ Em SOS (Thanh Hóa)

123 Lê Lai, Quảng Hưng, , ,

www.sosvietnam.org

là một tổ chức hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có được một mái ấm gia đình. Chúng tôi giúp trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ được sống trong một gia đình mới và phát triển một cách tự nhiên nhất có thể. Chúng tôi hỗ trợ các em từ nhỏ cho đ ...

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 391 2300
Fax(0237) 391 2300

Kiosque Cà Phê Trung Nguyên, Lê Lợi, phường Lam Sơn, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 3371 0912

Khu phố 4, phường Ba Đình, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 376 7599

Tiểu khu 1, thị trấn Quán Lào, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 386 9333

Khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 387 0430

5 Chợ Nam Thành, xã Đông Vệ, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 3385 9543

Thị trấn Thọ Xuân, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 383 3100

Tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 384 2167

Thị trấn Quảng Xương, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 386 3062

Thị trấn Nông Cống, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 383 9122

Khu phố 2, thị trấn Yên Cát, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 387 8400

Thị trấn Rừng Thông, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 382 0333
Hội Chữ Thập Đỏ - huyện Hoằng Hóa

23 Tiểu khu Thành Khang 1,thị trấn Tào Xuyên, , ,

www.hoanghoa.org

- Hỗ trợ xe lăn và xe lắc cho ngươi tàn tật đặc biệt khó khăn. - Hỗ trợ chương trình sử lý rác thải nông thôn (làm thí điểm). - Tập huấn nâng cao năng lực của cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó với thảm họa/ thiên tai. - Nâng cấp cơ sở vật chất cho Tr ...

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 3930 039
Fax(0237) 3930 039

74 Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 375 2344

4 Nguyễn Du, phường Điện Biên, , ,

Hạng mục:Thanh Hóa
Phone(0237) 371 5957