Sóc Trăng

468 đường 30/4, phường 3, , ,

2017: Đại diện bếp: Lâm Hoàng Thúy

Mobile / ĐT Di Động0939 696 441

Đường Tỉnh 932, ấp An Phú, thị trấn Kế Sách, , ,

27/07/2016: Bếp ăn tình thương là một trong những mô hình hoạt động nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh duy trì rất hiệu quả. Hiện, tại 11 huyện, thị xã, thành phố đều có Bếp ăn tình thương đặt tại Bệnh viện đa khoa hoặc Trung tâm y tế, nhằm góp phần ...

1 Trần Phú, ấp Mỹ Thuận, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, , ,

377 Nguyễn Văn Linh, phường 2, , ,

5/9/2012: Bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng mới ra mắt được hơn 6 tháng nhưng đã giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo có bữa ăn miễn phí. Chứng kiến nhiều bệnh nhân khổ đến mức không kiếm nổi bữa ăn đạm bạc, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Phượng - ...

Nguyễn Văn Thêm, , ,

Phone(0299) 382 2866
Hưng Ân Tự (Trần Đề)

Ấp Chợ, xã Đại Ân 2, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hưng Bình Tự (Ngã Năm)

Hương Lộ 16, ấp Tân Bình, xã Long Bình, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hưng Định Tự (Long Phú)

B73/3 Đoàn Thế Trung, ấp 3, thị trấn Long Phú, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0299 3856 553
Hưng Giác Tự (Ngã Năm)

115 Nguyễn Trung Trực, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0299 3869 599
Hưng Hòa Tự (Sóc Trăng)

2 Mạc Đỉnh Chi, phường 9, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0299 3821 275
Hưng Hội Tự (Trần Đề)

Ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0299 3849 338
Hưng Kế Tự (Kế Sách)

29 Ung Công Uẩn, An Ninh 1, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hưng Khánh Tự (Mỹ Xuyên)

91 Lê Lợi, Ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0299 3852 212
Hưng Lạc Tự (Kế Sách)

Ấp An Thạnh, xã An Lạc Tây, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hưng Lai Tự (Vĩnh Châu)

Xã Lai Hòa, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0299 3887 709
Hưng Lộc Tự (Thạnh Trị)

Hương Lộ 16, ấp 3, thị trấn Phú Lộc, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0299 3866 811
Hưng Mỹ Tự (Mỹ Tú)

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0299 3872 707
Hưng Nghĩa Tự (Long Phú)

586 Ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0299 3858 434
Hưng Nho Tự (Vĩnh Châu)

58 Trần Hưng Đạo, khu 4, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0299 3862 545