Sóc Trăng

Hưng Thạnh Tự (Cù Lao Dung)

Ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hưng Trị Tự (Mỹ Xuyên)

QL1A, ấp Đại Sô, xã Thạnh Quới, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hưng Trung Tự (Ngã Năm)

77 Ngã Ba, ấp Tân Trung, xã Long Bình, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

56 Lê Duẩn, phường 3, , ,

Phone(0299) 362 0048

ấp Cà Lăng A Biển, xã Vĩnh Châu, , ,

Người nghèo, người mù, người già cô đơn không nơi nương tựa cũng như các đối tượng có hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, khi nghe đến Tịnh Xá Ngọc Châu Như đều dành sự quý mến, trân trọng vì lòng nhân nghĩa, tình cảm yêu thương của Sư Cô trụ trì Tịnh Xá và của ...

Mobile / ĐT Di Động0918 037 349
Phone(0299) 3862 505

Ấp Mỹ Thuận, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, , ,

Phone(0299) 3871 739

244 Lê Hồng Phong, phường 3, , ,

Phone(0299) 382 1441

Ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm, , ,

Phone(0299) 389 2811