Huyện Cần Giờ

Hưng Cần Tự (Cần Giờ)

394/2 ấp Phong Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone028 3874 0158
Hưng Lợi Tự (Cần Giờ)

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone028 3874 9098
Hưng Quảng Tự (Cần Giờ)

Ấp An Phước, xã Tam Thôn Hiệp, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone028 3874 5230

Ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp, , ,

Phone(028) 3874 5128

183/2 Đào Cử, thị trấn Cần Thạnh, , ,

www.ttxhcangio.com

Nuôi và dạy học trẻ em khuyết tật, Chăm sóc - Dưỡng lão, Dạy nghề cho thanh thiếu niên

Phone(028) 3874 0261
Fax(028) 3874 0261

Ấp Phong Thạnh, xã Cần Thạnh, , ,

Trường khuyết tật Cần Giờ.

Phone(028) 3874 0071