Huyện Cần Giờ: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp, , ,

Hạng mục:Huyện Cần Giờ
Phone(028) 3874 5128

183/2 Đào Cử, thị trấn Cần Thạnh, , ,

www.ttxhcangio.com

Nuôi và dạy học trẻ em khuyết tật, Chăm sóc - Dưỡng lão, Dạy nghề cho thanh thiếu niên

Hạng mục:Huyện Cần Giờ
Phone(028) 3874 0261
Fax(028) 3874 0261

Ấp Phong Thạnh, xã Cần Thạnh, , ,

Trường khuyết tật Cần Giờ.

Hạng mục:Huyện Cần Giờ
Phone(028) 3874 0071
Hưng Quảng Tự (Cần Giờ)

Ấp An Phước, xã Tam Thôn Hiệp, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:Huyện Cần Giờ
Phone028 3874 5230
Hưng Lợi Tự (Cần Giờ)

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:Huyện Cần Giờ
Phone028 3874 9098
Hưng Cần Tự (Cần Giờ)

394/2 ấp Phong Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Hạng mục:Huyện Cần Giờ
Phone028 3874 0158