Charity in Vietnam

Danh bạ

Thanh Hóa

Các tài liệu
Có 16 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật & Trẻ Em Mồ C...

TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật & Trẻ Em Mồ Côi thánh phố Thanh Hóa

Hội bảo trợ Người Tàn Tật & Trẻ Mồ Côi tỉnh Thanh Hóa

TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

 Hội bảo trợ Người Tàn Tật & Trẻ Mồ Côi tỉnh Thanh Hóa.

Hội Chữ Thập Đỏ - huyện Hoằng Hóa

huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

- Hỗ trợ xe lăn và xe lắc cho ngươi tàn tật đặc biệt khó khăn.- Hỗ trợ chương trình sử lý rác thải nông thôn (làm thí điểm).- Tập huấn nâng cao năng lực của cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó với thảm họa/ thiên tai.- Nâng cấp cơ sở vật chất cho Trung tâm Phòng ngừa thảm họa.

Hội Người Mù huyện Đông Sơn

huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Đông Sơn

Hội Người Mù huyện Như Xuân

huyện Như Xuân, Thanh Hóa, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Như Xuân.

Hội Người Mù huyện Nông Cống

huyện Nông Cống, Thanh Hóa, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Nông Cống.

Hội Người Mù huyện Quảng Xương

huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Quảng Xương.

Hội Người Mù huyện Thiệu Hóa

huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Thiệu Hóa.

Hội Người Mù huyện Thọ Xuân

huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Thọ Xuân

Hội Người Mù huyện Triệu Sơn

huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Triệu Sơn

Hội Người Mù huyện Vĩnh Lộc

huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Vĩnh Lộc.

Hội Người Mù huyện Yên Định

huyện Yên Định, Thanh Hóa, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Yên Định.

Hội Người Mù Thị xã Bỉm Sơn

Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

Hội Người Mù Thị xã Bỉm Sơn

Làng Trẻ Em SOS Thanh Hoá

TP Thanh Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam

là một tổ chức hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có được một mái ấm gia đình. Chúng tôi giúp trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ được sống trong một gia đình mới và phát triển một cách tự nhiên nhất có thể. Ch ...

Trại Trẻ Mồ Côi

Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, Việt Nam

Trại Trẻ Mồ Côi.

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội

Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, Việt Nam

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội.

 
Tra từ điển: