Charity in Vietnam

Danh bạ

Sóc Trăng

Các tài liệu
Có 27 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Bếp ăn từ thiện Bệnh viện 30/4 Sóc Trăng

TP Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam

Đại diện bếp: Lâm Hoàng Thúy

Bếp ăn từ thiện Bệnh viện đa khoa huyện Kế Sách

Huyện Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

27/07/2016: Bếp ăn tình thương là một trong những mô hình hoạt động nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh duy trì rất hiệu quả. Hiện, tại 11 huyện, thị xã, thành phố đều có Bếp ăn tình thương đặt tại Bệnh viện đa khoa ho ...

Bếp ăn từ thiện Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Tú

Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng, Việt Nam

Bếp ăn từ thiện Bệnh viện đa khoa Ngã Năm

TX Ngã Năm, Sóc Trăng, Việt Nam

Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Quân Dân y Sóc Trăng

TP Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam

5/9/2012: Bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng mới ra mắt được hơn 6 tháng nhưng đã giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo có bữa ăn miễn phí. Chứng kiến nhiều bệnh nhân khổ đến mức không kiếm nổi bữa ăn đạm bạc, ...

Hội Chữ Thập Đỏ Sóc Trăng

TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam

Hội Chữ Thập Đỏ Sóc Trăng.

Phòng Bảo Trợ Xã Hội

TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam

Phòng Bảo Trợ Xã Hội

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Ân Tự

Huyện Long Phú, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Bình Tự

Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Định Tự

Huyện Long Phú, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Giác Tự

Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Hòa Tự

TP Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Hội Tự

Huyện Long Phú, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Kế Tự

Huyện Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Khánh Tự

TT Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Lạc Tự

Huyện Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Lai Tự

Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Lộc Tự

Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Nghĩa Tự

Huyện Long Phú, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Nho Tự

Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Trị Tự

Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Trung Tự

Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Phòng T...

Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thu ...

Tịnh Xá Ngọc Châu Như

Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Việt Nam

Người nghèo, người mù, người già cô đơn không nơi nương tựa cũng như các đối tượng có hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, khi nghe đến Tịnh Xá Ngọc Châu Như đều dành sự quý mến, trân trọng vì lòng nhân nghĩa, tình cảm yêu thương của Sư Cô trụ trì Tịnh Xá và của đồng bào phật tử.ĐT: 0918 037 349 (cô Huệ)

Tổ Nấu Cháu Từ Thiện

Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng, Việt Nam

Tổ Nấu Cháu Từ Thiện.

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Sóc Trăng

TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Sóc Trăng.

Trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật

huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Việt Nam

Trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

 
Tra từ điển: