Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Melbourne

HOPE AVHWA - Australian Vietnamese Health & Welfare Association - Hội Từ Tiện Y Tế và xã Hội Úc-Việt

, ,

hopeforvision.org.au

Mục đích của HOPE là hàng năm tổ chức các chuyến công tác làm việc từ thiện tại Việt Nam trong các lãnh vực: - Phẫu thuật cho những người mù vì bị đục hạt cườm, - Thăm viếng và giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật - Thăm viếng và ủy lạo những ngư ...

Hạng mục:Australia - Úc