State / Tỉnh / Tiểu bang: VIC

Hands For Hope (H4H) - Góp Một Bàn Tay

,

www.handsforhope.org.au

Vision Our Vision is of a world where all children are free from poverty Mission Our Mission is to reduce poverty in Vietnam by providing disadvantaged children with access to quality education and medical services. Our Background Hands for Hope ...

Hạng mục:Australia - Úc
HOPE AVHWA - Australian Vietnamese Health & Welfare Association - Hội Từ Tiện Y Tế và xã Hội Úc-Việt

, ,

hopeforvision.org.au

Mục đích của HOPE là hàng năm tổ chức các chuyến công tác làm việc từ thiện tại Việt Nam trong các lãnh vực: - Phẫu thuật cho những người mù vì bị đục hạt cườm, - Thăm viếng và giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật - Thăm viếng và ủy lạo những ngư ...

Hạng mục:Australia - Úc
Kim's Foundation of Hope

PO Box 2058, , , , 3051

kimsfoundationofhopeinc.jimdo.com

Formed in February 2009, Kim's Foundation of Hope is a charitable organization driven by a group of volunteer Australians dedicated to helping the poor, sick and impoverished people in rural areas of Southern Vietnam. The Foundation also supports other ch ...

Hạng mục:Australia - Úc
Phone(03) 9266 1751
Lifestart Foundation

905 / 19 Russell Street, , , , 3040

www.lifestartfoundation.org.au

Lifestart Foundation is a not-for-profit organisation helping disadvantaged Vietnamese people and their families to become self-sufficient. Founded in 2000 by Australian Karen Leonard OAM and supported by a team of dedicated volunteers, Lifestart Found ...

Hạng mục:Australia - Úc
Mobile / ĐT Di Động0402 132 432
Tình Thương Foundation (TTF)

P.O. Box 1838, , , , 3171

www.tinhthuong.org.au

Tình Thương Foundation is a charitable organisation concerned with alleviating the impact of poverty and disadvantaged faced by individuals and families in Viet Nam. We recognise and prioritise invalid veterans of the Republic of South Viet Nam. Our ai ...

Hạng mục:Australia - Úc
Phone+61 0421 370 983

,

We aim to help transform the lives of the world’s poorest and most disadvantaged people through the organisation of continual fundraising events (auctions, raffles, dinners and balls). We re-invest 100% of funds raised primarily in the areas of food, wate ...

Hạng mục:Australia - Úc

,

Giúp đở những trẻ mồ côi, dị tật, những phụ nữ tàn tật nuôi con nhỏ, những góa phụ chồng chết trong những trận bão nay một mình nuôi con ở những vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn nghèo đói phải bán con hay cho con nghĩ học. Vòng Tay Nhân Ái của quí v ...

Hạng mục:Australia - Úc
Mobile / ĐT Di Động0423 369 236