Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Cabramatta

P.O.Box 623, , , , 2166

100% số tiền tài trợ của Quí vị gởi đến Care World Inc sẽ được sữ dụng vào việc trợ giúp trẻ em nghèo, mồ côi & tàn tật ở Việt Nam. Việc nuôi nấng & giáo dục do HTT Úc AOG World Relief thực hiện.

Hạng mục:Australia - Úc
Phone(02) 8716 5554