State / Tỉnh / Tiểu bang: NSW

P.O.Box 623, , , , 2166

100% số tiền tài trợ của Quí vị gởi đến Care World Inc sẽ được sữ dụng vào việc trợ giúp trẻ em nghèo, mồ côi & tàn tật ở Việt Nam. Việc nuôi nấng & giáo dục do HTT Úc AOG World Relief thực hiện.

Hạng mục:Australia - Úc
Phone(02) 8716 5554
Tổ chức trẻ em Rồng Xanh - Blue Dragon Children’s Foundation International

PO Box 176, , ,

www.bluedragon.org

là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam. Sứ mệnh của tổ chức này bao gồm giải cứu trẻ em đường phố, trẻ em, phụ nữ thoát khỏi nạn buôn bán người, lao động cưỡng bức và nô lệ, đồng thời cung cấp nơi ở, giáo dục và việc làm cho các nạn n ...

Hạng mục:Australia - Úc