Tổ chức Từ thiện: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

75 Nguyễn Du, phường Phước Hiệp, , ,

Phone(064) 3828 502

2 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, , ,

Phone(064) 3852 158

Thôn Tân Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, , ,

Phổ Hiền Sư Cô Tâm Nguyệt nuôi khoảng 600 Em Nghèo

Phone(064) 3876 670
Hưng Hiệp Tự (Vũng Tàu)

87 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0254 3858 395
Hưng Khương Tự (Đất Đỏ)

903/6 Hải Trung, xã Phước Hải, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0254 3886 698
Hưng Lễ Tự (Bà Rịa)

899 Hai Bà Trưng, xã Phước Hiệp, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0254 3827 672
Hưng Long Tự (Vũng Tàu)

Thôn 1, xã Long Sơn, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0254 3844 459
Hưng Ninh Tự (Đất Đỏ)

Ấp Mỹ Thuận, Xã Long Mỹ, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0254 3681 574
Hưng Sơn Tự (Tân Thành)

43A Phước Long, xã Tân Hòa, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0254 3893 651
Hưng Thắng Tự (Vũng Tàu)

112 Trần Phú, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0254 3836 024
Hưng Thành Tự (Vũng Tàu)

1276 đường 30/4, phường 12, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0254 3624 016

120 Nguyễn Văn Hưởng, phường Long Tâm, , ,

Phone(064) 3827 406
Hội Bảo Trợ Quyền Trẻ Em tỉnh Bắc Giang

257 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ (Tầng 3 Trụ sở Tiếp dân UBND tỉnh Bắc Giang), , ,

baovetreem.bacgiang.gov.vn

Là một tổ chức xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh có tâm huyết, tự nguyện hoạt động, phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em Bắc Giang được hưởng các quyền cơ bản, tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em. Ban ...

Hạng mục:Bắc Giang
Phone(0240) 352 8226