Khánh Hòa

Thôn 8 phường Ninh Hiệp, , ,

Phone(0258) 384 5181

89 Lê Hồng Phong, , ,

Phone(0258) 387 1082

57 Võ Trứ, phường Tân Lập, , ,

Phone(0258) 351 0254
Hưng Sơn Tự (Nha Trang)

Tổ 20 Trường Phúc, Vĩnh Phước, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone0258 3835 092
Làng Trẻ Em SOS (Nha Trang)

Đường 2/4, Đồng Đế, phường Vĩnh Hòa, , ,

www.sosvietnam.org

là một tổ chức hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có được một mái ấm gia đình. Chúng tôi giúp trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ được sống trong một gia đình mới và phát triển một cách tự nhiên nhất có thể. Chúng tôi hỗ trợ các em từ nhỏ cho đ ...

Phone(0258) 383 4849
Fax(0258) 625 1128

Thôn Đông, xã Sông Cầu, , ,

Phone(0258) 3790 488

Thị trấn Tô Hạp, , ,

Phone(0258) 3869 343

10C Võ Thị Sáu, , ,

There are about 30 children at the orphanage. Their ages range from 4 through 18 years old. Four of the them are handicapped. The children are under care of Catholic priests, and 2 nuns from the Men Thanh Gia convent.

Phone(0258) 3881 737

82 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, , ,

Phone(0258) 3817 164

Thôn Đông, xã Sông Cầu, , ,

Phone(0258) 379 0054

96A Đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh Hải, , ,

Phone(0258) 383 1132