Charity in Vietnam

Danh bạ

Bình Phước

Các tài liệu
Có 4 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Hội bảo trợ Người Khuyết Tật, Trẻ Mồ C...

Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam

Hội bảo trợ Người Khuyết Tật, Trẻ Mồ Côi & Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Bình Phước.

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Lập Tự

Huyện Bình Long, Bình Phước, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam p ...

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Bình Phước

huyện Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Bình Phước.

Trung Tâm Nuôi Dưỡng Người Già Tàn Tật & Trẻ Mồ Côi

Huyện Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam

Trung Tâm Nuôi Dưỡng Người Già Tàn Tật & Trẻ Mồ Côi.

 
Tra từ điển: