Home

Charity in Vietnam

Từ Thiện (Danh Bạ) - Vietnam Charity Directory
Charity Mission
There are no translations available.

NGHE máy vi tính tự ĐỌC tiếng Việt.

Với những thông tin về các tổ chức từ thiện của người Việt trên thế giới và người bất hạnh ở Việt Nam: trẻ em & người khuyết tật, tàn tật, bị mù, phong cùi, mồ côi, học sinh nghèo hiếu học, nạn nhân của chiến tranh và thiên tai ...

Chúng tôi hi vọng người Việt hảo tâm ở khắp nơi trên thế giới có thể tự đi - hoặc nhờ thân nhân trong nước Việt Nam hay những tổ chức từ thiện thay mặt quí vị - tham quan và cứu trợ những người bất hạnh này. Những nơi càng xa xôi, hẽo lánh càng cần sự giúp đở của các vị hảo tâm.

Những người bất hạnh ở Việt Nam hoặc người khác có thể thay mặt liên lạc trực tiếp với các tổ chức từ thiện trong & ngoài nước, và đăng hoàn cảnh khốn khổ cần trợ giúp.

Những người Việt nhân ái muốn làm việc thiện nguyện có thể liên lạc, tìm hiểu & tham gia 1 tổ chức từ thiện ở địa phương của mình sau khi tham khảo Thông tin & Danh bạ Từ thiện ở đây.

Website này hoàn toàn vô vụ lợi, phi tôn giáo, phi chính trị, với sự đóng góp thiện nguyện của những người nhân ái trên thế giới với tâm nguyện giúp đở những người bất hạnh ở Việt Nam. Kính xin Quí vị tham gia tự đăng, hoặc đăng giùm người khác, trong mục Danh bạ Từ thiện. Xin trân trọng cám ơn.

Lưu ý: Những tài liệu và nối kết (link) miễn phí được đăng trên website này và các website khác để giúp quý vị tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không nhất thiết đồng ý về nội dung của những tài liệu này.

Chúng tôi không nhận hổ trợ về tài chính. Cám ơn.

With information on Vietnamese charity organisations around the world and needy persons in Vietnam: disabled, blind, cataract, leprosy, orphaned, disadvantaged children, victims of the war and natural disasters ...


We hope that our charity information will assist kind hearted overseas Vietnamese in providing direct relief or assistance to the needy when they visit Vietnam or through their relatives or friends living in Vietnam or through Vietnamese charity organisations.

Kind hearted people looking for voluntary charitable work may find & enquire a local charity organisation to join hopefully with the information provided in our Charity Directory and News Links.

This website is non-profit, non-religious, non-political and non-sectarian. It is contributed by kind hearted volunteers in the world.

We offer free webhosting to Vietnamese charity organisations - please This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Disclaimer: The information on this website has been made available for general use only and is provided without any express or implied warranty as to its accuracy or currency.

The provision of any URL or link is done for the convenience of users of this website. It does not constitute an endorsement by this website of that URL or link or the information at that website.

We do not take any financial support or donations. Thank you.

 
 
Tra từ điển: