Yên Bái

,

Bếp Yêu Thương - Bếp ăn từ thiện Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Trung tâm BTXH tỉnh Yên Bái. 2014: Đại diện bếp: Phạm Công Quyết [Giám đốc TT]

Mobile / ĐT Di Động0976 685 784

Xã Suối Quyền, , ,

Bếp Yêu Thương - Bếp ăn từ thiện Trường tiểu học & trung học Suối Quyền, Yên Bái. Địa chỉ: xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 2014: Đại diện bếp: Bùi Xuân Vinh

Mobile / ĐT Di Động0912 886 535
Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái

1141 Yên Ninh, phường Đồng Tâm, , ,

khuyenhocyenbai.vn

Là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù tập hợp tổ chức, công dân Việt Nam, tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", góp sức phấn đấu cho phong trào "toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập” nhằm góp phần nâng ...

Phone(0216) 3858 248