Thái Nguyên

Phường Phố Cò, , ,

Bếp Yêu Thương - Bếp ăn từ thiện Bệnh viện C, Thái Nguyên. Địa chỉ: Phố Cò, Sông Công, Thái Nguyên. 2014: Đại diện bếp: BS Đoàn Văn Hùng [Phó GĐ]

Phone(0208) 386 2730

phường Thịnh Đán, , ,

Bếp Yêu Thương - Bếp ăn từ thiện Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: phường Thịnh Đán - TP. Thái Nguyên. 2014: Đại diện bếp: BS Nguyễn Tiến Dũng [Giám Đốc]

Mobile / ĐT Di Động0912 290 709
Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Văn Thụ, , ,

www.thainguyen.gov.vn/wps/portal/DCLHCQ?catId=hdt&id=2103380...

Là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù tập hợp tổ chức, công dân Việt Nam, tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", góp sức phấn đấu cho phong trào "toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập” nhằm góp phần nâng ...

Phone(0208) 3852 480
Fax(0208) 3852 480

Phổ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, , ,

Phone(0208) 375 4628