Quảng Trị

EFS: Experiencing-Feeling-Sharing

,

www.facebook.com/EFSorganization?fref=ts

Experiencing-Feeling-Sharing. Hãy cùng thực hiện những dự án giúp đỡ cộng đồng ở Quảng Trị để Trải nghiệm-Cảm nhận và Sẻ chia. Sứ mệnh - Giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quảng Trị - Thông qua đó giúp các bạn thành viên tham gia hoàn thiện và ph ...

Mobile / ĐT Di Động0903 559 225
Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị

2 Tạ Quang Bửu, , ,

hoikhuyenhoc.quangtri.gov.vn

Là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù tập hợp tổ chức, công dân Việt Nam, tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", góp sức phấn đấu cho phong trào "toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập” nhằm góp phần nâng ...

Phone(0233) 3859 3

Thượng Nguyên, thị trấn Cam Lộ, , ,

Phone(0233) 387 1305

Khóm 4 thị trấn Krông Klang, , ,

Phone(0233) 388 6472

Khu phố 4, thị trấn Gio Linh, , ,

Phone(0233) 382 5025

Tiểu Khu 3, thị trấn Ái Tử, , ,

Phone(0233) 382 8256

Vinh Quang, thị trấn Hồ Xá, , ,

Phone(0233) 382 0145

185 Hàm Nghi, phường 5, , ,

baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=88&modid=391&ItemID=75416

Kết nối những tấm lòng nhân ái đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Là mảnh đất chịu nhiều hậu quả chiến tranh, ngay sau ngày thị xã được lập lại, tháng 7/1991, UBND thị xã Quảng Trị đã ra quyết định thành lậ ...

Phone(0233) 356 9061
Quỹ Dịch Vụ Cộng Đồng Toàn Cầu - Global Community Service Foundation

79 Hùng Vương, , ,

globalcommunityservice.org

Mission Global Community Service Foundation supports communities in Southeast Asia to empower themselves through sustainable healthcare, education and economic independence programs with special focus in Viet Nam and Myanmar (formerly Burma).Vision Glob ...

Phone(0233) 220 2090

Nguyễn Trung Trực, , ,

Mobile / ĐT Di Động(0233) 3504 857
Phone(0233) 3551 035