Lào Cai

Xã Tung Chung, , ,

bepyeuthuong.vn/ban-do-hanh-trinh.html#province=63

Bếp Yêu Thương - Bếp ăn từ thiện Trường THCS Tung Chung Phố, Lào Cai. Địa chỉ: xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, Lào Cai. 2014: Đại diện bếp: Trần Thị Ngọc Hiếu

Xã Tả Thàng, , ,

Bếp Yêu Thương - Bếp ăn từ thiện Trường tiểu học Tả Thàng, Lào Cai Địa chỉ: xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 2014: Đại diện bếp: Đoàn Xuân Công

Mobile / ĐT Di Động0352 479 507

84 Nhạc Sơn, phường Duyên Hải, , ,

Phone(0214) 3826 475