Quận 2

71 Xa lộ Hà Nội, , ,

Phone028 899 2108

93 đường số 7, phường An Phú, , ,

www.anhkhoa.ca/datviet/

Hội Từ Thiện Đất Việt do ông Nguyễn Quốc Mỹ sáng lập từ năm 1998 tai Thủ Đô Ottawa, Tỉnh Bang Ontario, Canada.Đến năm 2002,  Hội Từ Thiện Đất Việt kết hợp với Quỹ Tương Trợ Trẻ Em Tàn Tật do Bà Nguyễn Thị Minh Hương sáng lập. Tổ chức mới được đặt tên là Q ...

Phone(028) 6281 0525
Nhà Tình Thương Chùa Diệu Giác

177 Trần Não, phường Bình An, , ,

www.orphaned.org

Do một số ni cô người Trung gây dựng, nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ em mồ côi. Để gây quỹ cho Cô Nhi Viện, chùa có một quán ăn chay và một tiệm bán đồ thủ công do các em làm.

Phone028 3740 0530
Fax028 3740 0640

91 Thảo Điền, phường Thảo Điền, , ,

Phone(028) 3744 2196