Germany - Đức

www.global-site.de/xelan/

Chương Trình Xe lăn Berlin mang nụ cười và phương tiện đến những mãng đời bất hạnh ở quê nhà. -Chương trình Mổ mất. -Chương trình Mổ Khuyến Tật. -Nhà Tình Thương TÂM AN LẠC Các bác sĩ thiện nguyện trong và ngoài nước. mổ theo chương trình tài trợ ...

www.viethilfe.de

Hikife, Chance, Hoffung. Hổ trợ, Cơ hội, Hy vọng. Bảo trợ học sinh * Giúp đỡ hàng tháng các trẻ em mồ côi hoặc tình trạng gia đình cha me gặp khó khăn * Xây trường học, trạm y tế, nhà tình thương * Nấu ăn từ thiện, tặng tập vở cho học sinh, tặng xe lă ...