State / Tỉnh / Tiểu bang: CO

Children of Peace International (COPI)

P.O. Box 2911, , , , 80539

www.childrenofpeace.org

Children of Peace International (COPI) was founded in 1993. Our primary objective was to provide aid to state-operated orphanages in all of Vietnam. We began giving support at Tam Binh Orphanage in Ho Chi Minh City with Sister Hai and Sister Tan’s childre ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone970-667-3716
Tổ chức trẻ em Rồng Xanh - Blue Dragon Children’s Foundation USA

9133 W. Coco Dr., , , , 80128

www.bluedragon.org

là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam. Sứ mệnh của tổ chức này bao gồm giải cứu trẻ em đường phố, trẻ em, phụ nữ thoát khỏi nạn buôn bán người, lao động cưỡng bức và nô lệ, đồng thời cung cấp nơi ở, giáo dục và việc làm cho các nạn n ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ