Country / Quốc gia: Singapore

Gentle Fund Organization (GFO)

54 Jalan Anggerek, , 369488

www.gentlefund.org

Hoạt động của Hội tập trung vào hai đối tượng chính là các trẻ mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và các bệnh nhân người Việt đang điều trị y tế tại Singapore (đa phần là trẻ em). Hướng đến đối tượng thứ nhất, Hội đang không ngừng mở ...

Hạng mục:Singapore
Phone6841 5458
Fax6567 9184