Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Sóc Trăng Tịnh Xá Ngọc Châu Như

Charity in Vietnam

Danh bạ

Tịnh Xá Ngọc Châu Như

Người nghèo, người mù, người già cô đơn không nơi nương tựa cũng như các đối tượng có hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, khi nghe đến Tịnh Xá Ngọc Châu Như đều dành sự quý mến, trân trọng vì lòng nhân nghĩa, tình cảm yêu thương của Sư Cô trụ trì Tịnh Xá và của đồng bào phật tử.

ĐT: 0918 037 349 (cô Huệ)


Address / Địa chỉ
ấp Cà Lăng A Biển, xã Vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Việt Nam
Phone
(079) 3862 505
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
8 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: