Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Sóc Trăng Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Ân Tự

Charity in Vietnam

Danh bạ

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Ân Tự

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam.

Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, hiện diện ở 23 tỉnh, thành phố từ Khánh Hoà (Nha Trang) tới Cà Mau. Trụ sở chính đặt tại Tổ đình Hưng Minh Tự: số 45 đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Email

Address / Địa chỉ
Ấp Chợ, Xã Đại Ân 2, Huyện Long Phú, Sóc Trăng, Việt Nam
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
0 bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: