Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Sóc Trăng Phòng Bảo Trợ Xã Hội

Charity in Vietnam

Danh bạ

Phòng Bảo Trợ Xã Hội

Phòng Bảo Trợ Xã Hội

Address / Địa chỉ
56 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam
Phone
(079) 362 0048
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
0 bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: