Charity in Vietnam

Danh bạ

Khánh Hòa

Các tài liệu
Có 14 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Hội bảo trợ Người Tàn Tật, Trẻ Mồ Côi ...

TP. Nha Trang, Khánh Hòa - Nha Trang, Việt Nam

Hội bảo trợ Người Tàn Tật, Trẻ Mồ Côi & Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Khánh Hòa.

Hội Người Mù huyện Ninh Hòa

Thị xã Ninh Hòa,, Khánh Hòa, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Hội Người Mù tỉnh Khánh Hòa

TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hội Người Mù tỉnh Khánh Hòa.

Hội Người Mù Tp.Nha Trang

TP.Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hội Người Mù Tp.Nha Trang

Làng Trẻ Em SOS Nha Trang

Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

là một tổ chức hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có được một mái ấm gia đình. Chúng tôi giúp trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ được sống trong một gia đình mới và phát triển một cách tự nhiên nhất có thể. Ch ...

Nhà Dưỡng Lão - An Dưỡng Khánh Hòa

Nha Trang, Khánh Hòa - Nha Trang, Việt Nam

Nhà Dưỡng Lão - An Dưỡng Khánh Hòa.

Nhà Giáo Dục Tình Thương

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa - Nha Trang, Việt Nam

Nhà Giáo Dục Tình Thương.

Nhà Tình Thương

Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa - Nha Trang, Việt Nam

Nhà Tình Thương.

Nhà Tình Thương Hướng Dương - Huong Duong orphanage

Nha Trang, Khánh Hòa - Nha Trang, Việt Nam

There are about 30 children at the orphanage. Their ages range from 4 through 18 years old. Four of the them are handicapped. The children are under care of Catholic priests, and 2 nuns from the Men Thanh Gia convent.

Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em tỉnh Khánh Hòa - UB Dân...

Nha Trang, Khánh Hòa - Nha Trang, Việt Nam

Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em tỉnh Khánh Hòa - UB Dân Số Gia Đình & Trẻ Em Khánh Hòa.

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Long Tự

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Sơn Tự

TP Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Khánh Vĩnh

huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, Việt Nam

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Khánh Vĩnh.

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Khánh Hòa

TP.Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Khánh Hòa.

 
Tra từ điển: