Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Hà Nội Tổ chức tình nguyện Quê Hương - Que Huong Volunteer Foundation (QHF)

Charity in Vietnam

Danh bạ

Tổ chức tình nguyện Quê Hương - Que Huong Volunteer Foundation (QHF)

Tình nguyện phụng sự cho sứ mệnh công bằng trong xã hội, giúp đỡ những số phận kém may mắn, yếu thế trong xã hội, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ và người lao động nghèo cùng với những vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số khó khăn. Với phương châm “Tất cả vì những mảnh đời bất hạnh!”. Là một tổ chức phi lợi nhuận, không đảng phái, không tôn giáo.

Địa bàn: Cả nước

Đối tượng:

· Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, bỏ rơi, lang thang, khuyết tật...
· Nạn nhân chất độc da cam, người khiếm thị, khuyết tật
· Người già neo đơn, các mẹ Việt nam anh hùng, gia đình nghèo.
· Vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn.

Email

Address / Địa chỉ
2/430 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà nội, Việt Nam
Phone
(04) 3214 1849
Google Maps
YouTube Video
Cho điểm tài liệu này
2 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: