Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Hà Nội Làng trẻ em SOS Hà Nội

Charity in Vietnam

Danh bạ

Làng trẻ em SOS Hà Nội

là một tổ chức hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có được một mái ấm gia đình. Chúng tôi giúp trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ được sống trong một gia đình mới và phát triển một cách tự nhiên nhất có thể. Chúng tôi hỗ trợ các em từ nhỏ cho đến khi trưởng thành để các em có khả năng tự lập, có trách nhiệm và biết đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, chúng tôi còn có các hoạt động hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở cộng đồng để giúp họ sinh sống cùng nhau và từ đó con cái của họ không bị bỏ rơi và được đi học.
Email

Address / Địa chỉ
2 đường Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Phone
(04) 3764 4837
Fax
(04) 3764 9433
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
2 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: