Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Bạc Liêu Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Bạc Liêu

Charity in Vietnam

Danh bạ

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Bạc Liêu

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Bạc Liêu.

ĐT 2: (0781) 3611 326 

ĐT 3: (0781) 3611  327

Email

Address / Địa chỉ
ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Thị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu, Việt Nam
Phone
(0781) 3955 060
Cho điểm tài liệu này
2 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: