Charity in Vietnam

Danh bạ

Bắc Giang

Các tài liệu
Có 4 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Giang

TP. Bắc Giang, Bắc Giang, Việt Nam

Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi - Bắc Giang.

Hội Bảo Trợ Quyền Trẻ Em tỉnh Bắc Giang

TP Bắc Giang, Bắc Giang, Việt Nam

Là một tổ chức xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh có tâm huyết, tự nguyện hoạt động, phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em Bắc Giang được hưởng các quyền cơ bản, tham gia ngăn chặn mọi ...

Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em tỉnh Bắc Giang

TP Bắc Giang, Bắc Giang, Việt Nam

Hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em.

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Bắc Giang

Thị xã Bắc Giang, Bắc Giang, Việt Nam

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Bắc Giang.

 
Tra từ điển: