Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu

Charity in Vietnam

Danh bạ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Các tài liệu
Có 25 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Cơ Sở Bảo Trợ Trẻ Em Vũng Tàu

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Cơ Sở Bảo Trợ Trẻ Em Vũng Tàu.

Đoàn An Dưỡng 28 Vũng Tàu

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Đoàn An Dưỡng 28 Vũng Tàu.

Đoàn An Dưỡng 298

Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Đoàn An Dưỡng 298.

Hội bảo trợ Người Khuyết Tật, Trẻ Mồ C...

TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hội bảo trợ Người Khuyết Tật, Trẻ Mồ Côi & Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hội Người Mù Huyện Châu Đức

Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hội Người Mù Huyện Châu Đức.

Hội Người Mù Huyện Long Điền

Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hội Người Mù Huyện Long Điền.

Hội Người Mù Thị Xã Bà Rịa

Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hội Người Mù Thị Xã Bà Rịa.

Hội Người Mù Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hội Người Mù Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhà An Dưỡng Phương Đông

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Nhà An Dưỡng Phương Đông.

Phổ Hiền Sư Cô Tâm Nguyệt nuôi khoảng 600 Em Nghèo

Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Phổ Hiền Sư Cô Tâm Nguyệt nuôi khoảng 600 em nghèo.

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Hiệp Tự

TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Khương Tự

Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Lễ Tự

TX Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Long Tự

TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Ninh Tự

Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Sơn Tự

Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Thắng Tự

TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Thành Tự

TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Phòng T...

Huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Thất Bồng Lai Nuôi Trẻ Mồ Côi

huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tịnh Thất Bồng Lai Nuôi Trẻ Mồ Côi.

Tịnh Thất Từ Ân

Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu., Việt Nam

Sư cô Thích Nữ Minh Hải 43t, bị mắc bệnh ung thư chuyển sang giai đoạn 2, hiện đang cưu mang hàng chục em nhỏ mồ côi,sư bệnh nặng không dám uống thuốc,dùng số tiền có được hàng ngày phải lo cho các em,việc trang trải lại thiếu hụt, n ...

Trung Tâm Bảo Trợ Cô Nhi Khuyết Tật

Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Trung Tâm Bảo Trợ Cô Nhi Khuyết Tật.

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Huyện Tân Thành

Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Huyện Tân Thành.

Trung Tâm chăm sóc Sức Khỏe Sinh Sản

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Trung Tâm chăm sóc  Sức Khỏe Sinh Sản.

Trung Tâm Nuôi Dưỡng Người Già Huyện Long Điền

Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Trung Tâm Nuôi Dưỡng Người Già Huyện Long Điền.

 
Tra từ điển: