Charity in Vietnam

Danh bạ

Sóc Trăng

Các tài liệu
Có 1 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Có gần 100 người bệnh mắt cần phẫi thuật miễn phí

huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Vietnam

Tính đến trung tuần tháng 10,2011 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có gần 100 người đăng ký xin được phẫu thuật mắt miễn phí.Tập trung ở các huyện Mỹ Tú, Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, thành phố Sóc Trăng. Rất mong được sự hỗ trợ nhiệt tình của các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm. Chân thành cám ơn.

 
Tra từ điển: