Charity in Vietnam

Danh bạ

Switzerland - Thụy Sĩ

Các tài liệu
Có 2 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Maison Chance Suisse - Nhà May Mắn Thụy Sĩ

1002 Lausanne, Switzerland

Nhà May Mắn là một "bàn đạp" cho những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Hàng ngày, mọi người đoàn kết sống trong một môi trường gia đình là một tính năng ...

Những đứa con của rồng - Les Enfants du Dragon...

1023 Crissie, Switzerland

Hội "Những đứa con của rồng" ("Les enfants du dragon") là một tổ chức của Pháp, đựợc thành lập theo Luật ngày 01/07/1901, khai báo ngày 15/02/2009 và công bố trên "Journal officiel" của Pháp ngày 07/03/2009 với số niêm yết là 20090010 và mã xác n ...
 
Tra từ điển: