Charity in Vietnam

Danh bạ

Gentle Fund Organization (GFO)

Hoạt động của Hội tập trung vào hai đối tượng chính là các trẻ mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và các bệnh nhân người Việt đang điều trị y tế tại Singapore (đa phần là trẻ em).
  • Hướng đến đối tượng thứ nhất, Hội đang không ngừng mở rộng và duy trì sự hợp tác lâu dài với các trại trẻ mồ côi, các trường học và cơ sở đào tạo tại Việt Nam. Hiện nay, bên cạnh dự án “Hãy làm Người Bảo trợ” kêu gọi hỗ trợ học phí cho các học sinh nghèo hiếu học, Hội đang trong quá trình xúc tiến kế hoạch xây dựng “Chuỗi Trung tâm Học thuật” tại Việt Nam với mong muốn mang lại một cơ hội học tập lâu dài và bền vững hơn cho các em. Ngoài ra, Hội cũng là cầu nối giữa các công ty, tổ chức lớn tại Singapore với các số phận kém may mắn thông qua các dự án “Trách nhiệm Cộng đồng”.
  • Đối tượng các bệnh nhân người Việt đang điều trị y tế tại Singapore vẫn luôn là một trong những trọng tâm hoạt động của Hội. Không chỉ hỗ trợ về mặt thông tin và giúp giảm thiểu chi phí thông qua dịch vụ dịch thuật miễn phí, các tình nguyện viên của Hội còn mang đến cho các gia đình một nguồn động viên và chỗ dựa tinh thần lớn trong thời gian khó khăn ở đây.

GFO là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập và đăng kí chính thức tại Singapore vào ngày 02 tháng 08 năm 2006. Hội cũng đã được cấp Giấy phép Hoạt động tại Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 năm 2007.

Tất cả các hoạt động của GFO không liên quan đến lĩnh vực tôn giáo hay chính trị.

Trụ sở chính của GFO được đặt tại Singapore. Hội cũng đã thành lập các Ban Điều hành tại các vùng trọng điểm tại Việt Nam.

Email

Address / Địa chỉ
54 Jalan Anggerek, Singapore, 369488, Singapore
Phone
6841 5458
Fax
6567 9184
Google Maps
YouTube Video
Cho điểm tài liệu này
1 bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: