Home Directory Hội Từ Thiện ở nước ngoài Germany - Đức Chương Trình Xe lăn Berlin - Wheelchair Project Berlin

Charity in Vietnam

Danh bạ

Chương Trình Xe lăn Berlin - Wheelchair Project Berlin

Chương Trình Xe lăn Berlin mang nụ cười và phương tiện đến những mãng đời bất hạnh ở quê nhà.

Project wheelchair for Vietnam.

bringt einem unglücklichen Menschen das Lächeln zurück.
Email

Address / Địa chỉ
Germany
Cho điểm tài liệu này
1 bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: