Home Directory Hội Từ Thiện ở nước ngoài England - UK - Anh Saigon Children's Charity - Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn

Charity in Vietnam

Danh bạ

Saigon Children's Charity - Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn

Được thành lập từ năm 1992 nhằm giúp trẻ em Việt Nam nhận được sự giáo dục toàn diện và một sự khởi đầu công bằng hơn trong cuộc sống. Đến nay, SCC vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu trên.

Chương trình của SCC nhằm giúp đỡ trẻ em kém may mắn có thể thoát khỏi đói nghèo thông qua giáo dục và đào tạo. Khu vực hoạt động chủ yếu của SCC ở miền Nam Việt Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận, mở rộng đến biên giới Campuchia và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Hoạt động chính của SCC bao gồm:

·   Xây dựng phòng học mới và cải tạo môi trường học đường tại những trường công (chủ yếu là trường mẫu giáo) có quy mô nhỏ, và sửa chữa, nâng cấp những phòng học cũ sẵn có.

·   Phát triển và Hội nhập: kỹ năng máy tính, nghệ thuật, nhiếp ảnh, làm tóc và dịch vụ khách sạn.

·   Phát triển trẻ em: bao gồm phụ cấp gạo hàng tháng, sách giáo khoa, máy tính, bút viết và đồng phục đi học. Ngòai ra SCC còn tư vấn và hỗ trợ cá nhân cho các em.

·   Liên kết với những tổ chức, đoàn thể khác: nhằm giúp đỡ các tổ chức địa phương trợ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn về tiền, trang thiết bị, dịch vụ tư vấn và đào tạo.


Address / Địa chỉ
24 Gloucester Road, Teddington, Middlesex, TW11 0NU, United Kingdom
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
1 bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: