Home Directory Hội Từ Thiện ở nước ngoài Canada Quỹ Tương Trợ Trẻ Em Tàn Tật tại Canada - Hội Từ Thiện Đất Việt tại Việt Nam

Charity in Vietnam

Danh bạ

Quỹ Tương Trợ Trẻ Em Tàn Tật tại Canada - Hội Từ Thiện Đất Việt tại Việt Nam

Hội Từ Thiện Đất Việt do ông Nguyễn Quốc Mỹ sáng lập từ năm 1998 tai Thủ Đô Ottawa, Tỉnh Bang Ontario, Canada.
Đến năm 2002,  Hội Từ Thiện Đất Việt kết hợp với Quỹ Tương Trợ Trẻ Em Tàn Tật do Bà Nguyễn Thị Minh Hương sáng lập. Tổ chức mới được đặt tên là Quỹ Tương Trợ Trẻ Em Tàn Tật tại Việt Nam và được Chính Phủ Canada cấp giấy phép hoạt động dưới hình thức là một Hội Từ Thiện vô vị lợi. Tổ chức này tiếp tục hoạt động đến bây giờ dưới sự điều hành của ông Nguyễn Quốc Mỹ, Hội Trưởng.
Năm 2010, hội Từ Thiện Đất Việt mở văn phòng hoạt động tại Thành Phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện những chương trình giúp những người bị khuyết tật.

Quỹ Tương Trợ Trẻ Em Tàn Tật tại Canada - Hôị Từ Thiện Đất Việt tại Việt Nam hiện đang đảm nhiệm những chương trình sau đây:
- Trợ cấp học bổng cho các em sinh viên, học sinh nghèo, cha me bị tàn tật, phong cùi, khiếm thị......
- Giải phẫu chỉnh hình cho các người khuyết tật, hoàn cảnh nghèo khó không có khả năng tự chữa trị.
- Trợ giúp những người nghèo, các trại cô nhi tàn tật....
- Trợ giúp những người trong những khu vực bị thiên tai....
Email

Address / Địa chỉ
1439 Woodroffe Ave, Ottawa, Ontario, K2G 1W1, Canada
Phone
(613) 224 2425
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
2 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: