Home Directory Hội Từ Thiện ở nước ngoài Canada Eyes of Compassion - Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời

Charity in Vietnam

Danh bạ

Eyes of Compassion - Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời Đặc biệt

“Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi tại thành phố Toronto, Canada, ra đời vào năm 1989 với những hoạt động từ thiện tập trung vào đất nước Việt Nam. Năm 2003, tổ chức được chính phủ Canada chấp nhận hợp pháp và đủ pháp lý cung cấp giấy khai thuế cho người đóng góp trong lãnh thổ Canada, có số đăng ký trừ thuế 88930 2006 RR0001, lấy tên tiếng Anh là “Eyes of Compassion Relief Organization”, có thể hoạt động trong một địa bàn rộng hơn qua những nước láng giềng như: Lào, Campuchia, Ấn Độ, Nepal, …

Chúng tôi là những thiện nguyện viên cùng nhau làm việc phục vụ những ngườì nghèo khó ở Việt Nam và những nước lân cận, tập trung giúp đỡ những vùng hẻo lánh, ít có những phái đoàn từ thiện thăm viếng. Những thành viên làm việc đều có kinh nghiệm và tình thương tối thiểu để hoàn thành phần việc của mình. Chúng tôi sẽ làm một chiếc cầu thông cảm để nối liền quý vị và những ngườì khốn khổ. Tất cả những đóng góp của quý vị sẽ được dùng 100% vào công tác từ thiện, ngoài trường hợp đóng góp trực tuyến bằng Paypal, phải trả lệ phí.

We are volunteers who devote full and part time to serve poor people in Vietnam, focusing our service in the countryside which has been helped little in the past. Members of our group have a full experience and love to form a bridge connecting recipients and donors. We also donate the cost of our expenses so that 100% of your donation reaches the recipients.

Email

Address / Địa chỉ
52 Evelyn Wiggins Dr, Toronto, ON, M3J 0E8, Canada
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
3 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: