Charity in Vietnam

Danh bạ

Canada

Các tài liệu
Có 5 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Maison Chance Canada - Nhà May Mắn Canada

St-Léonard, QC, H1P 1H9, Canada

Hội Maison Chance Canada (MC Canada) được thành lập vào năm 2008 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một thêm lớn mạnh của hội Maison Chance (Nhà May Mắn) tại Việt Nam, một tổ chức từ thiện do cô Tim Aline Rebeaud sáng lập từ năm 1993 với mục đích ...

Quỹ Tương Trợ Trẻ Em Tàn Tật tại Canada - ...

Ottawa, Ontario, K2G 1W1, Canada

Hội Từ Thiện Đất Việt do ông Nguyễn Quốc Mỹ sáng lập từ năm 1998 tai Thủ Đô Ottawa, Tỉnh Bang Ontario, Canada. Đến năm 2002,  Hội Từ Thiện Đất Việt kết hợp với Quỹ Tương Trợ Trẻ Em Tàn Tật do Bà Nguyễn Thị Minh Hương sáng lập. ...

Roof of Love (ROL) Cai Ran - Nhà Tình Thương Cái Rắn

Ottawa, Ontario, K2G 6G7, Canada

is a Canadian Charitable Organization determined to improve lives within poverty struck communities in Vietnam while building awareness and engaging individuals in Western countries in order to establish collective action. AREAS OF FOCUS: Infrastructure Healthcare Education Basic Necessities

Tu Tam Foundation - Quỹ Từ Thiện Từ Tâm (QTTTT)

Mississauga, Ontario, L5V 2J4, Canada

Quỹ Từ Thiện Từ Tâm (QTTTT) được thành hình từ năm 2010, là một hội đoàn bất vụ lợi được chính phủ Ontario chấp thuận với Ontario Corp. number: 843782335. Quỹ được điều hành bởi những thiện nguyện viên là ban chấp hành và hoạt ...
 
Tra từ điển: