Home Directory

Charity in Vietnam

Danh bạ

Các tài liệu

Saigon Children's Charity - Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn

New York, NY, 10128, USA

Được thành lập từ năm 1992 nhằm giúp trẻ em Việt Nam nhận được sự giáo dục toàn diện và một sự khởi đầu công bằng hơn trong cuộc sống. Đến nay, SCC vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu trên.Chương trình của SCC nhằm giúp đỡ tr ...
Chuyên mục:America - USA - Mỹ

Saigon Children's Charity - Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn

Teddington, Middlesex, TW11 0NU, United Kingdom

Được thành lập từ năm 1992 nhằm giúp trẻ em Việt Nam nhận được sự giáo dục toàn diện và một sự khởi đầu công bằng hơn trong cuộc sống. Đến nay, SCC vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu trên. Chương trình của SCC nhằm giúp đỡ t ...
Chuyên mục:England - UK - Anh

Saigon Children's Charity - Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn

Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Được thành lập từ năm 1992 nhằm giúp trẻ em Việt Nam nhận được sự giáo dục toàn diện và một sự khởi đầu công bằng hơn trong cuộc sống. Đến nay, SCC vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu trên. Chương trình của SCC nhằm giúp đỡ t ...
Chuyên mục:Quận 3

Saigon Church - Thánh đường Sài gòn

Santa Ana, CA, 92704, USA

Các chương trình Cứu Trợ Nhân Đạo do Thánh-Đường Sàigòn thực hiện tại Việt-nam:Xe lăn thay đổi cả cuộc đời tàn phế của họ, như giúp đở họ cái cần câu để họ có thể tự đi lại buôn bán giấy số làm ăn sinh sống.Cấp phát g ...
Chuyên mục:America - USA - Mỹ

SCVNLive - Save our Children in Vietnam - Vì Tuổi Th...

Milpitas, CA, 95035, USA

Despite geological differences, They all share one dream. A dream to help improve the quality of life, education and the well being of the children in Vietnam...With that vision in mind, SCVNLIVE was created by volunteers living both inside and outside of Vietnam.
Chuyên mục:America - USA - Mỹ

SCVNLive - Vì Tuổi Thơ Việt Nam

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Despite geological differences, They all share one dream. A dream to help improve the quality of life, education and the well being of the children in Vietnam...With that vision in mind, SCVNLIVE was created by volunteers living both inside and outside of Vietnam.Board meetings are held via online c ...
Chuyên mục:Hà Nội

SOS Children's Villages - SOS Children in Vietnam

13-15 Hills Road, Cambridge, CB2 1NL, United Kingdom

We have a long history of helping children in Vietnam. Declining infant mortality and improving living standards hides the grim reality of hardship and malnutrition. Since 1967, we have given children a loving family with which to grow up, as well as the start in life they need to escape a future ...
Chuyên mục:England - UK - Anh

Southeast Asian Relief Association (SARA)

Portland, OR, 97213, USA

Công việc của chúng tôi là cung cấp những nhu cầu cần thiết cho những người bần cùng bất hạnh trong xã hội ít được ai chú ý tới như: các trẻ em mồ côi, người khuyết tật, những người già nua không nơi nương tựa, và những ngườ ...
Chuyên mục:America - USA - Mỹ

Sunflower Mission

Stafford, TX, 77497, USA

Vision Sunflower Mission seeks to improve the future of the children in Vietnam, one student at a time, and to instill leadership skills to the kids in America, one citizen at a time. We are bringing school facilities, teaching and learning materials, and scholarships to teachers and students ...
Chuyên mục:America - USA - Mỹ
 
Tra từ điển: