Home Directory

Charity in Vietnam

Danh bạ

Các tài liệu

Khu Điều Dưỡng Thương Binh Tâm Thần Kinh

Huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam

Khu Điều Dưỡng Thương Binh Tâm Thần Kinh.

Chuyên mục:Nghệ An

Khu Nuôi Dưỡng Người Già Cô Đơn

Thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Khu Nuôi Dưỡng Người Già Cô Đơn.

Chuyên mục:Bình Dương

Khu nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Tân An

Thị xã Lagi, Bình Thuận, Việt Nam

Khu nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Tân An.

Chuyên mục:Bình Thuận

Kim's Foundation of Hope

Hotham Hill, VIC, 3051, Australia

Formed in February 2009, Kim's Foundation of Hope is a charitable organization driven by a group of volunteer Australians dedicated to helping the poor, sick and impoverished people in rural areas of Southern Vietnam. The Foundation also supports other charities and charitable causes within both V ...
Chuyên mục:Australia - Úc

KOTO Hanoi - Biết một, Dạy một

Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

KOTO giúp thay đổi cuộc sống của các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và có nguy cơ trên khắp Việt Nam, thông qua chương trình đào tạo nghề Nhà hàng Khách sạn. Nhà hàng của chúng tôi giúp các em có cơ hội được đào tạo và thực ...
Chuyên mục:Hà Nội

KOTO International - Know One, Teach One

Moonee Ponds, VIC, 3039, Australia

KOTO transforms the lives of disadvantaged and at-risk youth in Vietnam through our holistic hospitality training program. Our training restaurant provides hands-on hospitality training and a source of income to support the KOTO Training Centre and the welfare of our approximately 200 trainees. K ...
Chuyên mục:Australia - Úc
 
Tra từ điển: