Home Directory

Charity in Vietnam

Danh bạ

Các tài liệu

Damien The Leper Society - Hội Thiện Nguyện Ngư...

Pensacola, FL, 32522, USA

Mục đích chính của Hội Thiện Nguyện Người Cùi Đa Miên là để giảm bớt những đau thương gây ra bởi bệnh cùi bằng cách ngăn chặn sự phát triển và chữa chạy những di chứng của bệnh cùi. Our Main Objective The main objective of the Dami ...
Chuyên mục:America - USA - Mỹ

Disabled Veterans and Widows Relief Asociation - Hội ...

Santa Ana, CA, 92799, USA

Hội được thành lập từ năm 1992 hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Tiểu Bang California và Liên Bang Hoa Kỳ trợ giúp cho các thương phế binh và quả phụ VNCH đang sống đói khổ ở quê nhà Việt Nam.Non-Profit Corporation No. 2601357  EIN: 37-1498467
Chuyên mục:America - USA - Mỹ

Dự án Chữ Thập Đỏ Quốc tế - ICRC-SFD (Int...

Quận 3, Sài gòn - TP HCM, Việt Nam

ICRC Special Fund for the Disabled (SFD). Đơn xin Chân giả - cho 12 tỉnh thành - của Dự án ICRC (Chữ Thập Đỏ Quốc tế) DỰ ÁN HỌP TÁC GIỮA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, HỘI CHỮ THÂP ĐỎ VIỆT NAM VÀ QUỸ ĐẶC BIỆT CỦA ỦY BAN CHỮ T ...
Chuyên mục:Quận 3

Dự án Tương Lai

Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Dự án này nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên đường phố hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đường phố thông qua việc cung cấp các dịch vụ xã hội thích hợp và có chất lượng, giúp các em có cơ hộ ...

Chuyên mục:Quận 3
 
Tra từ điển: